Otkazivanje  rezervacije

Otkazivanje rezervacije u roku od 2 dana pre dolaska se ne naplaćuje
Ukoliko otkazivanje nastupi nakon ovog roka, prvo noćenje ce biti naplaćeno
U slučaju nepojavljivanja celokupna cena rezervacije će biti naplaćena
 
Saglasni smo da se isključuje svaka odgovornost Kraljičinih Apartmana u slučaju zloupotrebe korišćenja platnih kartica, koje se koriste u svrhu rezervisanja i plaćanja troškova usluga u Kraljičinim Apartmanima.

REZERVACIJE